Δίπλωμα Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος από τον Γεώργιο Α', Βασιλιά των Ελλήνων προς τον Ε. Ροΐδη, για τη διακεκριμένη του φιλολογική αξία

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ09.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Γεώργιος, Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1845-1913)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο