Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Δίπλωμα Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος από τον Γεώργιο Α', Βασιλιά των Ελλήνων προς τον Ε. Ροΐδη, για τη διακεκριμένη του φιλολογική αξία