Πάτρα

Patra (Αγγλική)

  1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Πάτραι (Ελληνική)
  3. Ελληνικά
  4. Ελλάδα
  5. 2--49527