Σμύρνη

İzmir (Τουρκική)

  1. Ιζμίρ (Ελληνική)
  2. Ελληνικά
  3. Πόλεις
  4. Τουρκία
  5. 2--5625