Περί του ποταμού Μέλητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23427
  4. GR-AtACAb10078136
  5. Ελληνικά
  6. Φοντρίερ, Αριστοτέλης Μ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείον ″ο Άρειος Πάγος″, 1907
  8. 54