1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1969
  4. Πάτρα
  5. 07 Ιανουαρίου 1951
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1926 - 1951)