Η ΡΩΜΑΙΚΗ ULNA ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΜΗΚΟΥΣ. Β' Η ULNA ΚΑΙ Ο ΠΗΧΥΣ.

THE LATIN ULNA AND THE EQUIVALENT GREEK LENGTM MEASUREMENT B' THE ULNA AND THE FOREARM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1949
  6. 229-234
    • A study on the latin length unit Ulna which, according to the author , is coinceded with the forearm of ancients or the length of the arm in full.
    • Μελέτη επάνω στη ρωμαική μονάδα μήκους Ulna η οποία σύμφωνα με τον συγγραφέα ταυτίζεται με τον δίπετο πήχυ των αρχαίων ή το μήκος ολοκλήρου του βραχίονος.