ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ULNA

THE POSSIBLE ORIGIN OF THE MEASUREMENT UNIT ULNA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1950
  6. 84-94
    • The origin of the measurement unit Ulna is being studied is relation with the period in which it was used in. It's believed that its primordial size was the Karchidonian forearm equal to 564 millimetres which merchants from Suracouses use to name Oulena.
    • Μελετάται η προέλευση του μέτρου ulnα σε σχέση με την εποχή την οποία χρησιμοποιείτο και το πρωταρχικό μέγεθός του. Πιστεύεται ότι πρόκειται για τον Καρχηδονιακό πήχυ ίσον προς 564 χιλιοστόμετρα τον οποίον οι Συρακούσιοι έμποροι αποκαλούσαν Ουλένα (Ωλένη).