ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951) | Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1947
  6. 265-268
    • M. Kouyiomtzeli's book "Nuclear physics" is presented which studies the energy sizes of atom elements, it mentionnes crucial information of atomic physics, nuclear physics, the sizes of nucleus's, etc... Finally, m. S. Kidoniatou's book "Agricultural constructions and installations" is presented which is addressed to technicians and farmers who are involved with constructions.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Θ. Κουγιουμτζέλη "Πυρηνική φυσική", το οποίο μελετά τα ενεργειακά μεγέθη των συστατικών του ατόμου, αναφέρονται απαραίτητες γνώσεις της ατομικής φυσικής, την πυρηνική φυσική, τα μεγέθη των πυρήνων κ.α. Τέλος, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Σ. Κυδωνιάτου "Αγροτικαί κατασκευαί και εγκαταστάσεις", το οποίο απευθύνεται στους τεχνικούς και στους γεωργοκτηματίες που ασχολούνται με κατασκευές.