ΘΑΝΑΤΟΣ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

THE DEATH OF A FOREIGN MEMBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1938
  6. 258-259
    • A death announcement of a foreign member of the Athens Academy, George Hellery Hale, distinguished astronomer. A short report on his scientific career.
    • Αναγγελία θανάτου του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών George Hellery Hale, διαπρεπούς αστρονόμου. Σύντομη αναφορά στην επιστημονική του σταδιοδρομία.