ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΤΙ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ HENDRIK ANTOON LORENTZ

ABOUT THE RECENTLY CEASED DUTCH PHYSICIST HENDRIK ANTOON LORENTZ. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Remoudos George | Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934) | Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951) | Ρεμούνδος Γεώργιος
  5. 1928
  6. 144-147
    • Lecture dedicated to the recently ceased world -wide known Dutch physicist Hendrrik Antoon Lorentz
    • tΟμιλία του Δημήτριου Αιγινήτη και των Ακαδημαϊκών Μαλτέζου και Ρεμούνδου, στην μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντον διάσημου Ολλανδού φυσικού Hendrik Antoon Lorenz.