ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1941
  6. 236-237
    • The book of Mr.Vasilios Kyriazopoulos under the title "The Climate of the Greek Central Macedonia" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Βασιλείου Κυριαζόπουλου "Το κλίμα της Ελληνικής Κεντρικής Μακεδονίας".