ΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

THE SUBDIVISIONS OF THE DACTYL ACCORDING TO GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1933
  6. 399-403
    • In a previous study Mr.Maltezos determined the diameter of the aperture of flow of the juridical clepsydra between some limits; according to the Iasic inscription the size of such aperture is inscribed ΚΥΑΜΙΑΙΟ. Then it is examined whether ancient Greeks had named the subdivisions of the dactyl were used in Athens, may be up to twelfth but they weren't named. The ΚΥΑΜΟΣ of the Iasic inscription forms a named subdivision of the dactyl and propably is the quarter of the dactyl.
    • Σε προηγούμενη ανακοίνωση ο κ.Μαλτέζος καθώρισε την διάμετρο της οπής εκροής της δικαστικής κλεψύδρας μεταξύ ορισμένων ορίων. Κατά δε την Ιασική επιγραφή, την οποία παραθέτει εκεί, το μέγεθος μιας τέτοιας οπής αναγράφεται κυαμιαίο. Ήδη αναζητεί εάν υφίστατο παρά τους αρχαίους Έλληνες κατωνομασμένες υποδιαιρέσεις του δακτύλου και φθάνει στο συμπέρασμα ότι εχρησιμοποιούντο στην Αθήνα υποδιαιρέσεις του δακτύλου, ίσως και μέχρι του δωδεκάτου, αλλα όχι κατωνομασμένες, ο δε κύαμος της Ιασικής επιγραφής αποτελεί κατωνομασμένη υποδιαίρεση του δακτύλου κατά τους Ιασικούς και πιθανώς, το τέταρτο του δακτύλου.