1. Έννοια
  2. Άλγεβρα -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)