Στοιχειώδης άλγεβρα : η μόνη εγκριθείσα εν τοις γενομένοι διαγωνισμοίς προς χρήσιν των γυμνασίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Χατζηδάκις, Ιωάννης Ν.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906
  6. 236 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές