ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ S (αn, k)

ABOUT THE WAY OF CALCULATION OF THE SUMS S (an, k) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φουσιάνης Χρ
  5. 1942
  6. 233-238
    • A method of calculation of the Sums S (an, k) where a an accidental number, is presented.
    • Παρουσιάζεται μέθοδος υπολογισμού των αθροισμάτων S (αn,k) όπου α τυχόν αριθμός.