1. εφημερίδα
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Γαλλικά
  4. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  6. Αθήνα
  7. 1863 [Πιθανό έτος]
  8. 1863; -
    • Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  9. Δακτυλογραφημένη