Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)

Zepos, Panagiotis I. (1908-1985) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1 Δεκεμβρίου 1908
  4. Αθήνα
  5. 17 Μαίου 1985
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1975 - 1975)
  10. Ακαδημία Αθηνών (1970 - 1985)