ΜΝΗΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ

COMMEMORATION FOR THE GENERAL GEORGE GRIVAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1974
  6. 40-47
    • To the memory of George Grivas, a report is made on his life and work. It is underlined that he was the founder of the active resistance of the Cyprian nation against the foreign occupation as well the leader with the pseudonym "Digenis" of the National Organization of Cypriots Fighters, the legendary "EOKA". His name turned out a symbol for the fighting nation, as well a source of consolation at difficult times and an expression of conviction that the fight would have a happy ending.
    • Τιμώντας την μνήμη του Γεωργίου Γρίβα, γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του. Επισημαίνεται ότι υπήρξε ιδρυτής και θεμελιωτής της ενεργού αντιστάσεως του Κυπριακού λαού κατά της ξένης κατοχής, ηγέτης της Εθνικής Οργανώσεως Κυπρίων Αγωνιστών, της θρυλικής ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο "Διγενής". Το όνομά του απέβη σύμβολο του αγωνιζόμενου λαού, πηγή παρηγοριάς σε στιγμές δυσχερείς, και έκφραση της πεποίθησης ότι ο αγώνας θα είχε ευτυχές τέλος.