ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΥΠΑΝΗ.

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. CONSTANTINOS TRYPANIS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε | Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 13-18
    • The life studies and author's work of the new Academician are presented.
    • Παρουσιάζεται ο βίος, οι σπουδές και το συγγραφικό έργο του νέου ακαδημαϊκού.