ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1982
  6. 237-239
    • The book of Messrs.Michael Ruetz and Paul Tzermias, with the title "Land der Griechen", is presented. The book is consisted of 204 pages and 124 photographs of great artistic value.
    • Παρουσίαση του βιβλίου "Land der Griechen" των κ.κ Michael Ruetz και Pavlos Tzermias. Πρόκειται για βιβλίο 204 σελίδων με 124 φωτογραφίες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.