ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΜΙΡΗ.

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. JOHN KARMIRIS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1975
  6. 34-39
    • The life, studies and author's work of the new Academician are presented.
    • Παρουσιάζεται ο βίος, οι σπουδές και το συγγραφικό έργο του νέου ακαδημαϊκου.