ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΝΤΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.JOHN SONTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1981
  6. 156-160
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.John Sontis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του Ακαδημαϊκού κ.Ιωάννου Σόντη.