ΚΕΙΤΟΥΚΕΙΤΟΣ-ΤΕΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Σ.ΜΑΡΙΔΑΚΗΝ)

KEITOUKEITOS-TIPOUKEITOS (A TRIBUTE TO GEORGE S.MARIDAKI) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1978
  6. 554-573
    • The present study composes a tribute to Professor George S.Maridaki and is referred to the philological and gastronomical work "Banquet of Sophists", in which among the dinner-guests appeared the scholastic jurist Ulpianos who reputed the father's name Keitoukeitos - a dominant figure of the symposium. Then, is quoted to Tipoukeitos and his contribution to byzantine legal literature, the elements were composed by judge Padgis. In the end, is being explored the existance of a relation between Keitoukeitos of "Banquet of Sophists" written by Athinaio and Tipoukeitos written by judge Padgis.
    • Η εργασία αυτή, που αποτελεί αφιέρωμα στον καθηγητή Γεωρ.Σ.Μαριδάκη, αναφέρεται στο φιλολογικό γαστρονομικό έργο "Δειπνοσοφισταί", όπου μεταξύ των συνδαιτημόνων εμφανίζεται ο σχολαστικός νομικός Ουλπιανός, που φέρει το παρωνύμιο "Κειτούκειτος", δεσπόζουσα μορφή του συμποσίου. Στη συνέχεια αναφέρεται στον Τειπούκειτο, που συνετάχθει από τον δικαστή Πατζή, καθώς και την αξία του για την βυζαντινή νομική γραμματεία. Γίνετε διερεύνηση για την τυχόν σχέση μεταξύ του Κειτουκείτου των Δειπνοσοφιστών του Αθηναίου και Τιπουκείτου του κριτή Πατζή.