ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΡEΤΑΝΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ.H.Z.A. HART

RECEPTION FOR THE VICE PRESIDENT OF THE BRITISH ACADEMY AND ASSOCIATED MEMBER OF THE ACADEMY OF ATHENS Mr.H.Z.A.HART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1978
  6. 160-161
    • During the Session, the Academician Mr.P.Zepos addressed the Vice-President of the British Academy, Mr.Herbert Lionel Adolphus Hart. Then followed a speech by Mr.Hart with the following subject : Utilitarianism and Natural Rights.
    • Κατά την συνεδρία ο Ακαδημαϊκός κ.Π.Ζέπος προσφώνησε τον Αντ/δρο της Βρεταννικής Ακαδημίας κ.Herbert Adolphus Hart. Ακολούθησε ομιλία του κ.Hart με θέμα : "Utilitarianism and Natural Rights" (Αναγκαιότητα και Φυσικά Δικαιώματα).