ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

THE RECEPTION OF THE PRESIDENT AND MEMBERS OF THE SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Savic Pavle
  5. 1975
  6. 187-189
    • Remunerative visit of the President and members of the Serbian Academy of sciences and arts, during which an agreement for scientific cooperation between the Greek and Serbian Academy, was signed.
    • Ανταποδοτική επίσκεψη του Προέδρου και μελών της Σερβικής Ακαδημίας επιστημών και τεχνών και υπογραφή πρωτοκόλλου επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Σερβικής Ακαδημίας.