1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Savic Pavle
  5. 1975
  6. 187-189
    • Remunerative visit of the President and members of the Serbian Academy of sciences and arts, during which an agreement for scientific cooperation between the Greek and Serbian Academy, was signed.
    • Ανταποδοτική επίσκεψη του Προέδρου και μελών της Σερβικής Ακαδημίας επιστημών και τεχνών και υπογραφή πρωτοκόλλου επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Σερβικής Ακαδημίας.