Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

DOCTOR'S RESPONSIBILITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1972
  6. 174-184
    • The problem that doctor confronts during his work is examined as well the issue of his professional rensposibility and its characterization as conventional or extroconventional.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γιατρός κατά την διάρκεια του έργου του, το ζήτημα της επαγγελματικής του ευθύνης και ο χαρακτηρισμός της ως συμβατικής ή εξωσυμβατικής.