1. εφημερίδα
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Ο χάρτης. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
  4. Ελληνικά
  5. Τρεις φορές την εβδομάδα
  6. Αθήνα
  7. 1866
  8. 1866 -
    • Τρεις φορές την εβδομάδα
  9. Δακτυλογραφημένη