Αυγή

  1. Εφημερίδα
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Αυγή. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  4. Ελληνικά
  5. Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
  6. Αθήνα
  7. 1857
    • Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
  8. Δακτυλογραφημένη