Αυγή #1568, Έτος Η', Αρ. 1568, Εν Αθήναις, Τη 22 Νοεμβρίου 1865 [22/11/1865]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αυγή
  4. 1568, Έτος Η', Αρ. 1568, Εν Αθήναις, Τη 22 Νοεμβρίου 1865
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  7. 22 Νοεμβρίου 1865
  8. 4 σελίδες, 2 στήλες
  9. Απάντησις εις τον κ. Σαρίπολον / Εμ. Δ. Ροΐδης
  10. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια