Αυγή #1571, Έτος Η', Αρ. 1571, Εν Αθήναις, Τη 25 Νοεμβρίου 1865 [25/11/1865]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αυγή
  4. 1571, Έτος Η', Αρ. 1571, Εν Αθήναις, Τη 25 Νοεμβρίου 1865
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  7. 25 Νοεμβρίου 1865
  8. 4 σελίδες, 2 στήλες
  9. Απάντησις εις τον κ. Σαρίπολον (Συνέχεια ίδε αριθ. 1568.) / Εμμ. Ροΐδης
  10. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια