1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 9 Σεπτεμβρίου 1881
  4. Γεράκι Λακωνίας
  5. 16 Ιανουαρίου 1968
  6. Αθήνα
  7. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (4/4/1946 - 18/4/1946)
  8. Ελληνικά
  9. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  10. Ακαδημία Αθηνών (1957 - 1957)
  11. Ακαδημία Αθηνών (1947 - 1968)