ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΔΟΥΣ. ΙΔΙΑ ΕΝ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

CONCERNINE DECENCY ITS MEANING TO LAW ACCORDINE TO THE THEORY OF ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1957
  6. 553-571
    • The meaning of decency is developed and the value that this idea had to ancient greeks is pointed out work writings of ancients are mentioned where the idea of decency is pointed out and it's importance is emphasized.
    • Αναπτύσεται η έννοια της αιδούς και τονίζεται η αξία που είχε η ιδέα αύτή στους αρχαίους Έλληνες. Αναφέρονται χωρία αρχαίων συγγραμάτων όπου υπογραμίζεται η ιδέα της αιδούς και εξαίρεται η σημασία της.