ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

CONCERNING THE CONCEPT OF STATE JUSTICE ACCORDING TO ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1947
  6. 380-417
    • A detailed report about the views of ancient greek philosophers relative to the sate justice and the application of law.
    • Λεπτομερής αναφορά στις απόψεις των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων σχετικά με την πολιτεία δικαίου και την εφαρμογή των νόμων.