ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΑΝΘΑΚΗ

THE RECEPTION OF ACADEMIC M. JOHN XANTHAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1957
  6. 197-203
    • Some biographic facts and the scientific work of the new academic , m. John Xanthakis .
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Ιωάννη Ξανθάκη.