Άνδρας
Ελληνικά

Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Ελληνικά