Ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ

ALBERT AINSTAIN AND HIS WORK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Eginiitis V. | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1955
  6. 183-195
    • A scientific memorial service of foreign member of the Athens Academy, Albert Ainstain. A detailed report on his life and his great scientific work.
    • Επιστημονικό μνημόσυνο του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, Αλβέρτου Αϊνστάιν. Λεπτομερής αναφορά στη ζωή του και το μεγάλο επιστημονικό του έργο.