ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1952
  6. 229-232
    • The book of the Professor of the Technical University and of the University Mr.K.Papaioannou, with the title "Mechanics, volume I", is presented.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του καθηγητή του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου κ.Κ.Παπαϊωάννου με τα τίτλο "Μηχανική τόμος Ι".