ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΜΗ ΑΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

CONCERNING DETERMINATION OF TERRITORIAL CONDUCTIVITY OF NON-HOMOGENEOUS AREAS OF ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Karatzas Th | Kaffetzakis John
  5. 1953
  6. 333-341
    • A determination count of territorial conductivity of various areas in Attica aiming to discover the most appropriate part for the installation of the new transmitter 150 KW of the Athens Radio Station (E.I.R).
    • Μετρήσεις προσδιορισμού της εδαφικής αγωγιμότητος διαφόρων περιοχών της Αττικής με σκοπό τον εντοπισμό του καταλληλότερου σημείου εγκατάστασης του νέου πομπού 150 KW του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών (ΕΙΡ).