ΤΙ ΑΝΤΑΠΕΔΩΚΑΝ ΗΜΙΝ;

WHAT DID WE RECIPROCATE? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1957
  6. 453-488
    • On the occasion of the anniversery celebration of the 20th October 1940 , the major contribution of the greek spirit to the italian rencussance is analyzed . All the reasons are mentioned in detail as to why they immigrated to Italy after the Byzantine period and how they transmitted the forch of greek civilization to Italy. Finally , bitterness is expressed about the unfair italian attack in 1940 .
    • Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 αναλύεται η μεγάλη συνεισφορά του ελληνικού πνεύματος στην Ιταλική αναγέννηση. Αναφέρονται διεξοδικά όλοι οι λόγιοι που από τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους και μετά μετανάστευσαν στην Ιταλία και μεταλαμπάδευσαν τον ελληνικό πολιτισμό στην Ιταλία. Τέλος εκφράζεται πικρία για τον άδικο Ιταλική επίθεση του 1940.