ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ

THE RECEPTION OF ACADEMIC M. PANAGIOTI BRATSIOTI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Μπρατσιώτης Παναγιώτης | Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1957
  6. 273-278
    • Some biographic facts and the scientific work of the new academic , m. P. Bratsioti .
    • Βιογραφικά στοιχεία κα επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Γ. Μπρατσιώτη.