1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. ita
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Βενετία [In Vinegia]: Aldo, 1541
  6. 52 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Commentari del Giovio
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές