Του σοφωτάτου Φιλή, Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φιλής, Μανουήλ, (1275-1340)
  5. Provincia di Venezia [[Ενετίησι]]: [Στεφάνω Σαβίω], 1533
  6. [86] σελ.
    • Παραλλαγή τίτλου : Στίχοι ιαμβικοί περί ζώων ιδιότητος
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές