Ισοκράτους λόγοι και επιστολαί άπαντες

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. lat
  4. Ισοκράτης, (436-338)
  5. Frankfurt am Main [Francofurti]: Ioannis Saurij, 1598
  6. 678 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές