Ο των του Αριστοτέλους βιβλίων δεύτερος τόμος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστοτέλης, (384-322)
  5. Basel-Stadt [Εν Βασιλεία]: Ιωάννου Βεβελίου, 1531
  6. 254, [2] σελ.
    • Ετυπώθη εν Βασιλεία αναλώμασι και πόνω και δεξιότητι, κι επιμελεία Ιωάννου Βεβελίου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές