101. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΧ1ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΒΟΑΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΑΙΑΑΑ ΚΑΙ ΟΔΥΣ ΣΕΙΑΝ ΜΕΤΑ ΕΥΠΟΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΑΙ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ. ROM. Ε A pud Antonium Bladum Impressorem Cameralem, Cum priuilcgiis lulii. III. Pont. Max. Caesareae Maiestatis, & Christianis- simi Francorum Regis. M.D.L. 4 volumes in-folio. Le premier volume commence par 6 (f. non chuTres, contenant, outre le litre ci-dessus : 1° un privilege, en latin, accorde par Jules III a Benoit Giuntaetdale de Rome, le 12 mars 1550; 2° un privilege de Charles-Quint, en latin, egalement accorde a Benoit Giunta ct date de Bruxcllcs, 1c 15 octobre 1544; 3° un privilege, en francais, accorde par Henri II a son cyer & bien aime maistre Nicolas Maiorana et date d'Es- couen, le xxii jour de Mars Ian mil cinq cens quarente & huict. Vien- ncnt ensuite l'epitre dedicatoire de l'editeur, Nicolas Maiorana, a Jules III, deux etudes sur Homere et sur Euslathe, enfin l'avis aux studieux. Apres ces 6 ff., on trouve les cinq premiers chants de Υ Made, qui occupent 620 pages chifirees. Dans certains exemplaires, ces 6 ff. sont remplaces en lete du premier volume par 2 ff., dont le premier contient le litre tel que nous lc donnons ci-apres pour le deuxieme volume; quant au second f., il contient l'avis aux studieux. Dans ce cas, le deuxiemc volume n'a pas de litre, et les 6 if. se trouvent reportes en tete du quatrieme volume, mais le sixieme est entierement blanc. Cetle disposition est notamment cclle du magnifique exemplaire de ce livre qui se trouve a notre Bibliotheque natio- nale, apres avoir appartenu au celebre Huet. Comme execution typogra- phique, le premier volume est de beaucoup superieur. aux suivants, dont les marges sont trop etroites. TOXB DBOXIEHE. ΕΤΣΤΑΘΙΟΓ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚ- ΒΟΑΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΤ ΙΑΙΑΑΑ. ROMAE M.D..VLII. Ce volume comprend les chants 6-24 de Υ Wade. 1 f. pour le litre, ct pp. chiflrees 621 a 1376. Tome troisieme. εγςταθιογ αρχιεπιςκοπογ παρεκβοααι εις την ΟΜΗΡΟΤ ΟΔΪΣΣΕΙΑΝ. [Et a la fin.] Impressum Romse apud Antonium
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΧ1ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ ΜΕΤΑ ΕΥΠΟΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΝ ΜΕΤΑ ΕΥΠΟΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ.