38. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. ALEXANDM APIIRODISIEI IN TOPICA ARISTOTELIS, COMMENTARII. [Pag;c 281.] Των είς τ* το~ικα Χριιτοτέλους ύ-<ψ.νηαάτων Τέλο;. Έτυπώθν) ο ίνι-ίτ,η>. -αρα τοίς ¦πτερί τον "Αλδον νιλιοστω ττεντακο- τιοστφ τριτζ-αιδεκάτω άττο της θεογονία; ενιχυτω, ε'ζ ών 6 Μουσοΰρος εΰλαβώ; και οιηχριβω^ένω; έτηνοίρθωσεν αντιγράφων. — AfiCD EFGIIIKLMXOPQRS. Omnes quaterniones, praeter S ternionem. VENETII8 IN AEDIBVS ALDI, ET ANDREAE SOCERI. MENSE SEPTEMBRI. M.D.XIII. In-folio do 2ff. non chiffres, pages 5 a 281, et 1 f. non chiffre pour I'ancre, qui figure aussi sur le litre. 48 lignos a la page pleine. Edition recherchee et pen commune. Vend. 5 liv. 17 sh. Pinelli; 42 fr. maroquin rouge, de Colte; 50 fr. maroquin rouge, eu 1811; 50 fr. 50, Mac-Carthy. liien qu'imprimc en 1515, cc livre ne parufqu'en 1514, pour les motifs indiques par Aide dans la preface, sous forme d'epitre dedicatoire au prince Albert de Carpi, qui se (ronve en tele du livre et porle la date du 15 fe- vricr 1514. Voici ce qu'ou y lit : «Differebain cdere Alcxandri Apbrodisiei « in Topica Arislotclis commentaries, superiorc anno excuses cura nostra, « expectans quos in ea ij>sa Topica gncce scripserat commentarios Francis-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ.