74. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ TOT ΦΙΔΟΠΟΝΟΤ ΕΞΗ- ΓΉΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ. Aristotelis de Animalium generatione libri quinque cum Philoponi commenlarijs. [Au r* du dernier f.] Venetiis per loan. Antonium : & Fratres de Sabio. M.I).XXVI. Mense Februarii. In-folio ile 2 ff. non chiffres et 120 IT. chiffres. Livre d'une tres grande raretc. Vendu 1 liv. 6 sh. Pinelli; 14 il. 75 k. Heerman; 9 eh. 6 d. Butler. Le volume ici decrit ne renfenne que le texte grec, mais la traduction latine, dont il est question dans I'epitre dedicatoire, parut sejiaremen t huit inois plus tard, sous ce titre : Aristotelis quinque de Animalium generatione libri ex inlerpreta- tione Theodori Gazae cum Philoponi : seu Joanis Grammatici Com- mentarijs per Nicolaum Petrum Corcyraeura Accuratissime e gruico in latinum conversis. [A la /in.-] Venelijs: per Joannem Antonium: & Stephanum : ac Fralres de Sabio.MD.xxvj. Mense Octobris. In-folio de 4 ff. non chiffres, 107 ff. chiffres et 1 Γ. entieremeiit blanc. C'est par erreur qu'il est dit dans le registre que tous les cahiers sont de 18
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ TOΥ ΦΙΔΟΠΟΝΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ TOΥ ΦΙΔΟΠΟΝΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ.