98. Γαδάρου Λύκου Κιαλουποΰς, διήγησι; ώραϊα. [Au verso du dernier f.] Per Stephano da Sabio a inslantia di M. Da- miano di santa Maria. MDXXXIX. Petit in-4° de 8 IT. non chiffres, formant un ?eul cahier signe a. Le titre ci-dessus se trouve en tetc du premier f. recto. 54 lignes ά la page pleine. Ccttc Huloire de VAne, du Loup et du Renard est un rcmaniement en vers politiqucs rimes d'un tcxte plus ancicn en vers blancs, qui n'a ete
Γαδάρου Λύκου Κιαλουποΰς

Γαδάρου Λύκου Κιαλουπού, διήγησις ωραία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γαδάρου Λύκου Κιαλουπού, διήγησις ωραία