28. ΟΡΦΕΩΣ αργοναυ- τικά. Anno ab incarnatione M. ccccc. Die xix Septcm- bris. Impressum Florentie impensa Pliilippi Iu te bibriopole (sic). Si quos errores in hoc operc lector iuenies. qui properties oculos nostros subterfugerit eos pro iudicio tuo emijdabis. 'uix fieri pot ut ηδ tales iterueniat. ln-4° de 52 ff. non chiffres, divises en 7 caliiers do, 8 ff. cliacun, sauf le septieme, qui n'en a que 4, dont le dernier blanc. Signatures α-η. Le titre ci-dessus se trouve en tete du premier f. recto, et la souscription au recto du dernier f., dont le verso est blanc. Vignettes et lettres ornees tiroes en rouge. 28 lignes ΰ la page pleinc. Au f. 26 r° : Too αύτοΟ [Όρφέως] r.pbi ΜουσαΤον. Au f. 27 r° : ToO αϋτοΟ ΰμνοι. Au f. 49 r° : Πρόκλου Λυκίου τοΟ φιλοσόφου ύμνοι. Les caracteres qui ont servi ΐι l'impression de ce livre sont les monies que ceux de 17fome>'edel488. Gctte premiere edition, qui se recommande par sa beaute et sa correction, est generalement attribuee a Janus Lasca- ris. Les exemplaires en sont d'une insigne rarete. Vend. 67 florins, Crc- venna; 260 fr. tres bel exemplaire, maroquin rouge, salle Silvestre, en 1806; 212 fr., maroquin rouge, d'O...; 250 fr. Larcher; 12 liv. 5 sh. Sykes; 14 liv. 5 sh. Hibbert; 15 liv. 5 sh. Heber; 12 liv. 15 sh. Libri. Trois exemplaires de cette precieuse edition figurent dans le General Cata- logue de Quaritch (Londres, 1877) : n° 2924, poor copy, hf. calf, 10 liv. — N° 19186, red morocco extra, by Bedford, 12 liv. 12 sh. — N" 19186 (bis), a very tall copy, a few letters filled in in facsimile, red morocco, by Bedford, 12 liv. 12 sh. Bibliotheque nationale de Paris, Υ 276 Roserve (supcrbe exemplaire, re- lie en maroquin rouge; il est incomplet du f. blanc).
ΟΡΦΕΩΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ